פנסיה פתוחה

מתוך הסדנא לידע ציבורי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


רקע כללי

מטרת הפרויקט היא הקמת מאגר מידע שינגיש וישקף לציבור את האופן בו מושקעים כספי הפנסיה שלו. כיום כספי הפנסיה של הציבור עומדים על כטריליון ש"ח ומנוהלים על ידי מספר קטן של גופים מסחריים. האופן בו הגופים המסחריים מנהלים את הפנסיה הציבורית אינו שקוף, למרות הרגולציה שמחייבת אותם לפרסם דוחות רבעוניים על אופן השקעתם (דוח הנכס הבודד).

המענה הטכנולוגי הנדרש הוא מאגר מידע שידע לאחד את דוחות הנכס הבודד אותם מפרסם כל גוף מוסדי, בנפרד עבור כל אחת מהקופות שבניהולו, על מנת להציג תמונה מלאה על האופן בו משקיעים הגופים השונים את כספי הציבור שהם מנהלים.

המשתמשים העתידיים הם: חוקרים המעוניינים להבין ולחקור מגמות השקעה בכספי הפנסיה עיתונאים כלכליים שהם "כלבי השמירה" של הציבור לנושא אזרחים הרוצים להבין מה נעשה בכספי הפנסיה שלהם

פנסיה פתוחה גרסת אלפא

צוות פנסיה פתוחה, רונית, דור, יוסף, גלעד, מאיר, משה, נבו, רומן ושחל.

ליצירת קשר

כלי עבודה

מסמכים רלוונטים