ספר החוקים הפתוח/שפת תגיות

מתוך הסדנא לידע ציבורי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

ספר החוקים הפתוח > שפת תגיות

תגיות כלליות
<שם> חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 שם החוק.
<מקור> ס"ח ((תשס"ח 42|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007)), ((תשע"א 993|תיקון מס' 1)). רשימת מקורות – היכן פורסם החוק והיכן פורסמו שינוייו.
<מבוא> הנוסח המאוחד של חוק זה מחליף את החוקים המפורטים בלוחות ההשוואה שבסוף החוק. מבוא לחוק (כטקסט אפור).
<חתימות>
* אהוד אולמרט, ראש הממשלה
* דניאל פרידמן, שר המשפטים
רשימת חתימות בסוף החוק.
<גרסה קודמת: ????>, <גרסה נוכחית: ????>, <גרסה הבאה: ????>; <תאריך תוקף:01/01/2005|31/12/2006> TBD: מספור גרסאות של החוק; תאריך תוקף.
<הצעת חוק: ????>, <שם קודם: ????>, <מבטל: ????>, <מבוטל: ????>, <תיקונים עקיפים: ????>, <חקיקת משנה: ????> TBD:‏ metadata נוסף.
חלוקה היררכית של החוק
= חלק ב': עבירות =
== פרק ז': בטחון המדינה ויחסי חוץ ==
=== סימן א': הוראות כלליות ===
== פרק א': הוראות יסוד (תיקון: תשנ"ד) ==
סימון כותרת (חלוקה לפרקים). גודל התצוגה נקבע לפי רמת ההיררכיה (מספר סימני ה-=), ולא לפי הסוג (חלק/פרק/סימן/תוספת וכו'). ניתן לציין "תיקון". כל כותרת יוצרת עוגן, בהתאם לסוג.
<חלוקת משנה: פרק> עתידי: מסמן שבתצוגה החוק יחולק לדפים נפרדים בהתאם לפרקי החוק. יש להוסיף את התגית בפתיח.
סעיפים וסעיפי-משנה
@ 1. הגדרות
: בחוק זה –
: "זכות יוצרים" – כמשמעותה [[בסעיף 11]];
: "זכות מוסרית" – כמשמעותה [[בסעיף 46]];
סימן השטרודל (@) הוא תגית לסימון סעיף. אחריו מופיע מספר הסעיף וכותרת הסעיף. כל סעיף יוצר עוגן. אין עוגנים בסעיפים-קטנים.
@ 4. היצירות שבהן יש זכות יוצרים
: (א) זכות יוצרים תהא ביצירות אלה:
:: (1) יצירה מקורית ...;
:: (2) תקליט;
:: ובלבד ש...
: (ב) לעניין סעיף קטן (א)...
נקודתיים מסמנות הזחה. נקודתיים ולאחריהן מספר או אות בסוגריים, מסמנות תת-סעיף, תת-תת-סעיף, וכו'. טקסט ללא הזחה שקול להזחה בסיסית של 1. ההזחה של :(א) ושל :: היא 2.
@ 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח) תיקונים לסעיף, מופיע מתחת לכותרת הסעיף.
@ 61. שיעור הקנסות (תיקון: תש"ם) [יא/27] הטקסט בסוגריים המרובעים מופיע מתחת למספר הסעיף. לרוב מציין סעיף בנוסח קודם.
תגיות טקסטואליות וקישורים
(((בוטל).)) הערה טקסטואלית (טקסט אפור מוקטן).
ס"ח ((תשס"ח 42|חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007)) הערה כ-tooltip (תיבה מרחפת).
"זכות יוצרים" – כמשמעותה [[בסעיף 11]]; הוראות [[פרק ה']] או [[פרק זה]]; קישורים פנימיים בתוך החוק. לא מוגבל רק לסעיפים, קישוריות ל-תקנה, תוספת, סימן, טופס, וכו' וכו'.
[[פקודת המכס]]; [[חוק העונשין]]; [[חוק העונשין, התשל"ז-1977]]; [[צו זכות-יוצרים (אמנת ברן), התשי"ג-1953]]; [[פקודת הנזיקין [נוסח חדש]]] קישור חיצוני, לחוק אחר.
שימוש עצמי כהגדרתו [[בסעיף 129 לפקודת המכס]];
כפל הקנס הקבוע [[בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין]].
קישור חיצוני לעוגן ספציפי בחוק אחר.
"זכות יוצרים" – כמשמעותה [[סעיף 11 לחוק זכות יוצרים|בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007]]. קישור עם טקסט שונה – קישור כפרמטר ראשון, טקסט לתצוגה כפרמטר שני.
[[http://wipo.int/‎|רשימת ארצות האיגוד]] מתפרסמת על ידי WIPO. קישור לכתובת אינטרנט חיצונית. אין להוסיף קישור לערכים בוויקיפדיה (למעט במקרים חריגים).