ממשל

מתוך הסדנא לידע ציבורי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרות

שאלות מרכזיות

פלקטים קשורים

וידיאו קשורים

חומרים כתובים

הגדרת התוצר הסופי המבוקש

הגדרת התוצר הקיים כרגע

קישורים או סיכום של ידע קנוני בתחום, ודוגמאות מארגונים דומים רלוונטיים

חברי הצוות במרחב

תהליך העבודה בא-כנס

תהליך העבודה אחרי הא-כנס

לו"ז מפגשים , מקום ומי מוזמן

לו"ז תוצרים

רשימת אנשי קשר רלוונטיים