הועד

מתוך הסדנא לידע ציבורי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הוועד המנהל מתווה את חזון הארגון ומכונן את המדיניות הארגונית. תפקידו לקבוע תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית, ומדדים להצלחת הארגון, קביעת התקציב ואישור. תכנון מול ביצוע - בקרה תקופתית על ההתקדמות בביצוע תכניות העבודה, ומצב מדדי ההצלחה, ‫‬מינוי ופיטורין של המנכ”ל, ‫‬אישור הדו”ח הכספי והבאתו לאישורה של האסיפה הכללית‬, ייצוג הארגון מול גורמים מממנים, האוכלוסייה אותה משרת הארגון,‬ ‫ואחרים‬. גיוס משאבים לפעילות הארגון‬. הפעלת ועדות (משנה, קבועות וועדות אד-הוק). העצמת הקשר בין המתנדבים וההנהלה.